Putokaz: Muzej savremene umetnosti

Muzej savremene umetnosti u Beogradu nalazi se na Novom Beogradu, na levoj obali Save, naspram Beogradske tvrđave. Otvoren je 20. oktobra 1965. godine, a delatnost Muzeja počinje 1958. godine kad je aktom Saveta za kulturu Narodnog odbora grada Beograda doneta odluka o osnivanju Moderne galerije, ustanove čiji je zadatak bio da prati razvoj jugoslovenske savremene umetnosti. Izvršno veće SR Srbije odlučilo je da za potrebe Moderne galerije sazida zgradu koja bi zadovoljila moderne muzeološke principe i odredila sadašnju lokaciju. Zgradu su projektovali arhitekte Ivan Antić i Ivanka Raspopović, a za to delo, će im kasnije biti dodeljena Oktobarska nagrada Beograda za arhitekturu. Po izgradnji nove zgrade, Savet Moderne galerije usvaja nov naziv ustanove – Muzej savremene umetnosti. Osnivač i prvi direktor Muzeja savremene umetnosti (1965-1980) bio je Miodrag B. Protić, slikar i autor značajnih izložbi, knjiga i tekstova iz oblasti istorije jugoslovenske i srpske moderne umetnosti. Umetnički fond Muzeja počeo je da se formira u vreme osnivanja Moderne galerije, da bi u trenutku otvaranja Muzeja brojao oko 3500 umetničkih dela. Danas fond broji oko 8000 dela i predstavlja najreprezentativniju kolekciju jugoslovenskog umetničkog prostora iz perioda njegovog postojanja (1900 – 1991). Danas Muzej savremene umetnosti svoju politiku popunjavanja zbirki podjednako zasniva na praćenju savremene umetnosti u Srbiji, regiona Balkana, i, u onoj meri koliko je to moguće, Evrope i sveta. Muzej svoje zbirke dopunjuje otkupom od umetnika (sa tekućih izložbi i iz ateljea umetnika), putem poklona ili legata. Zgrada Muzeja okružena je parkom skulpture sa delima najznačajnijih jugoslovenskih vajara 20. veka. U Muzeju se organizuju edukativni programi za školsku populaciju. On sadrži elektronsku čitaonicu u kojoj se nalaze najkompletnije bibliografije sa celokupnim tekstovima o umetnicima i umetničkim pojavama sa prostora bivše Jugoslavije, kao i biblioteku sa izuzetno značajnom građom kojoj mogu pristupiti samo stučna lica uz prethodno zakazivanje. Za posete je otvoren radnim danima od 12:00 do 20:00, vikendom od 10:00 do 18:00, dok je utorkom zatvoren za publiku. https://www.msub.org.rs/

Putokaz: Muzej savremene umetnosti