Putokaz: Muzej primenjene umetnosti

Muzej primenjene umetnosti osnovan je uredbom Vlade Narodne Republike Srbije 6. novembra 1950. godine. Prvi direktor Muzeja bila je istoričar umetnosti Nada Andrejević Kun. Već prve godine svog postojanja otkupljena je vredna zbirka raznovrsnih umetnički obrađenih predmeta, koje je tokom trideset godina skupljao slikar i grafičar Ljuba Ivanović. Zbirka je sadržala više od tri hiljade predmeta, među kojima su se po svojoj istorijskoj i umetničkoj vrednosti isticali zlatarski proizvodi, stare rukopisne i štampane knjige, predmeti rezbareni u drvetu, rožini i sedefu, drvorezne i slikane ikone i drugo. Od svog osnivanja, Muzej primenjene umetnosti nalazi se u samom centru Beograda, u ulici Vuka Karadžića, na broju 18. Zgradu su u periodu od 1927. do 1929. godine, podigli renomirani arhitekti Stevan Belić (projekat), Nikola Krasnov (fasada) i Neregar (unutrašnja dekoracija). Sagrađena je kao dvospratna palata u akademskom stilu, sa reprezentativnim ulazom i prostranim mermernim stepeništem sa ogradom od kovanog gvožđa. Iako su vremenom vršene različite adaptacije, zgrada je sačuvala duh vremena u kome je podignuta. Muzej primenjene umetnosti pripada kategoriji umetničkih muzeja specijalizovanog tipa. Danas Muzej poseduje oko četrdeset hiljada predmeta primenjene umetnosti, među kojima se nalaze dela od izuzetnog umetničkog i kulturnog značaja. Pored stalnih postavki, muzej često organizuje privremene izložbe i uključuje se u organizaciju različitih umetničkih festivala poput Salona arhitekture, Dečjeg salona primenjene umetnosti, Salona savremene primenjene umetnosti i Trijenala keramike. Muzej je otvoren od utorka do subote, u vremenu od 11 do 19 h.

Putokaz: Muzej primenjene umetnosti