Putokaz: Muzej grada Beograda

Najkompleksnija ustanova kulture "Muzej grada Beograda" osnovan je 1903. godine i u svom sastavu sadrži veći broj muzeja. Tadašnji beogradski rentijer Samuilo Stefanović odlučio je da proda svoje dragocenosti od zlata kako bi rešio svoje finansijske probleme. Beogradska opština otkupila je te predmete, koji su bili spakovani u prostorijama opštine, čekajući neka bolja vremena. Kada se pojavila potreba da se predmeti negde izlože, ideja je bila da se privremeno premeste u jednoj prostoriji Narodnog muzeja, koja bi imala jasnu oznaku da se tu nalazi Opštinski muzej. Kako se to nije realizovalo, 15. oktobra 1903. godine osnovan je Opštinski muzej, koji će kasnije postati Muzej grada Beograda. Taj muzej je neko vreme bio združen sa Bibliotekom grada Beograda pod nazivom Gradski muzej. Godine 1940. muzej se odvaja od biblioteke kao zasebna ustanova kulture, da bi sredinom 1945. godine dobio današnji naziv. Zbirka koja je okupljena za Opštinski muzej sadržala je brojne predmete od oružja, jahačkog i vojničkog pribora, slike na platnu, ženski nakit, odeću itd. Važno je istaći da muzej poseduje najstariju knjigu, koja je štampana u Beogradu ''Beoradsko četvorojevanđelje'' (1552.), koja je sačuvana u svega četrdesetak primeraka. Rađena je u kožnom povezu, kako dolikuje liturgijskim knjigama. Zbirka sadrži i veliki broj grafika Beograda, koje su štampane duž cele Evrope. Većina tih autora nikada nisu bili u Beogradu, već kada su u drugim gradovima čuli da je Beograd u opet rukama hrišćana, u njegovu čast počinju da štampaju grafike Beograda. Na mnogima od njih ne možemo da rekonstruišremo Beograd kakav je bio, što nije slučaj sa planovima kojih takođe ima u muzeju. Oni su potpuno precizni i rađeni od strane izvrsnih inženjera. Na osnovu tih planova se može videti kako je Beograd izledao u to vreme. Takođe, zbirka sadrži veliki broj fotorafija u litografija koji su ostavili svoj trag u istoriji Beograda. Prikupljeni muzejski predmeti su sistematizovani u tri stručna odeljenja: arheološko, istorijsko i umetničko. Muzej grada Beograda sadrži Konak Kneginje Ljubice, Legat ikona Sekulić, Muzej Paje Jovanovića, Muzej Ive Andrića, Banjički logor, Arheološko nalazište ''Belo brdo'' u Vinči, Muzej Tome Rosandića, Legat Roberta Cihlera Gašparevića,Muzej Zemuna, Zavičajni muzej Mladenovac i Muzej Jovana Cvijića. Najveći objekat koji nije u potpunoj funkciji nalazi se u Resavskoj 40b i koristi se kao galerijski prostor. Poznat po Oktobarskom salonu i brojim izložbama od priznatih umetnika. Očekuje se, za manje od tri godine, da će moći da primi velike gostujuće postavke svetskih muzeja. Takođe konačno će svi depoi Muzeja grada Beograda od 1903. godine biti izloženi na jednom mestu. * Na fotografijama su prikazana dela umetnika Vladimira Lalića

Putokaz: Muzej grada Beograda