Putokaz: Društveni centar KROV


Društveni Centar KROV je zvanično otvoren 29. februara 2020. godine. Stacioniran je na adresi Kraljice Marije, na broju 47. Iako se veliki događaj povodom svečanog otvaranja morao odložiti zbog situacije sa pandemijom, osnivači su odlučili da se prilagode trenutim uslovima, pa su odlučili da prolećni period iskoriste za crowdfunding kampanju za opremanje centra i pokretanje prvih radionica. Pomoću mikro donacija, koje je kampanja podrazumevala, u kojoj je učestvovalo preko sto ljudi iz više od pedeset država, skupili su novac za dalju realizaciju.

Prema rečima naših sagovornika iz DC KROV, shodno visini donacije, donatori su postajali članovi DC Krova ili polaznici onlajn radionica, u zavisnosti od pojedinačnih interesovanja.

Osnivač društvenog centra je Centar za Vizuelnu Antropologiju (VAC), Centar za Etnomuzikološke Delatnosti (CED) i Kolektiv Vizantrop sa kojima članovi dele troškove i odgovornosti. Vremenom su aktivni članovi postali i umetnici Ivana Aranđelović i Miloš Tomić koji su držali svoje radionice u "Krovu" nezavisno od pomenutih organizacija.Primarni cilj centra je da ugosti organizacije i pojedince kojima je potreban multimedijalni i multifunkcuionalni prostor, ali i nezavisne male medije koje nemaju vidljivost kakvu zaslužuju. Interesovanja organizacije su prvenstveno usmerena na veoma široku i fleksibilnu disciplinu, vizuelnu antropologiju, te na prikazivanje sadržaja, poput etnografskih i dokumentarnih filmova, koje retko možemo videti, ne samo u Beogradu, nego i u regionu. Idealnu publiku ne doživljavaju kao pasivnog posmatrača, već kao odgovornu zajednicu, pa su iz tog razloga edukativni programi usmereni ka kreativnom i angažovanom podsticaju gostiju ovog centra. Kako objašnjava Mikloš Barna-Lipkovski ''Težimo ka tome da i gosti mogu biti aktivni učesnici naših programa, idejni tvorci i organizatori. Dugoročniji cilj nam je da ova ekipa – koja će se nadamo se vremenom širiti – postavi temelje za samoorganizovanu, uslovno rečeno, parainstituciju kao odgovor na zvanične institucije, koje uglavnom, a posebno na Balkanu, ne uspevaju da neguju kulturu koja nas najviše interesuje na odgovarajuće načine. Živimo u svetu audiovizualnih sadržaja koji se u mainstream najčešće zloupotrebljavaju. Mi želimo da audiovizuelne tehnologije koristimo za beleženje naše lične i društvene stvarnosti.''


Glavna oblast kojom se bavi DC KROV jeste vizuelna antropologija, odnosno etnografski film, društveno angažovani dokumentarni film, fotografija, etnomuzikologija i muzika, ali oslanjaju se i na antropološke metode koje ne koriste nužno vizuelna sredstva za istraživanje. Zapravo, ne isključuju nikakvu kulturnu delatnost ili umetničku praksu, ukoliko smatraju da se radi o sadržaju koji je u skladu sa njihovim vrednostima, a koji ne bi imali drugi odgovarajući prostor za prezentaciju u gradu u kome živimo.

Nedavno je otvorena i čitaonica, koja je već dostupna za korišćenje. Na onlajn platformama DC KROV-a mogu se pronaći sve informacije u vezi sa korišćenjem čitaonice. DC Krov čine organizacije, odnosno udruženja građana, koja su neprofitna, ali mogu da prikupljaju donacije.

''Zapravo, mi ne volimo reč donacije, jer zavodi na pogrešan trag u našem slučaju. Ta sredstva vidimo kao zajednički, solidarni zalog. Nama nisu potrebni donatori, već ljudi koji razumeju da sve što se radi ili pravi kvalitetno traži novac ili neka druga odgovarajuća sredstva kako bi uopšte moglo da se realizuje. Krov ima i svoj društveni video studio. Mi delimo svu opremu koju imamo sa našim članovima, i u idealnom slučaju i članovi nude svoja sredstva koja poseduju drugima na korišćenje. Dakle nije cilj stvarati profit, već učiniti dostupnim stvari koje su objektivno skupe i velika prepreka u realizaciji mnogih dobrih ideja.'' - dodaje Mikloš.
Pripremila: Dragana Ilić