Portret: Nevena VuksanovićNevene Vuksanović je umetnica koja od samog početka svog stvaralaštva uodnošava animalnu formu prirode sa čovekolikim objektima predstavljenim u stanju transformacije. Ona gradi objekte, gradeći odnos inspirisan ličnim stanjima, emocijama, snovima i bojaznima. Skulpturu gradi kao dokaz lične transformativnosti. Završila je Master studije u klasi profesora Mrđana Bajića. 

Kako izgleda proces od ideje do realizacije?


Ideja kod mene dolazi spontano, gotovo nikad kada sa namerom krenem u potragu za njom. Moze biti podstaknuta nekim prizorom, snom, ličnom krizom, dozivljajem,muzikom...Sazreva u meni kao plod i u jednom trenutku želi da nađe svoj izraz. To je trenutak velike napetosti koji od mene traži potpuno posvećenje realizaciji rada. U procesu izrade, nailazim na razne poteskoće, kako tehničke tako i vizuelne prirode.  Obavezno dođe do jednog momenta razočarenja što ideja ne izgleda  baš onako kako sam je zamislila, ali ubrzo nakon toga dolazi do  oštrog poništavanja i odstranjivanja suvišnih i loših delova.

Kada su sklad i napetost, skrovitost i lepota sjedinjeni, nazirem celovitost dela.


Šta utiče na izbor palete boja?


Paleta boja kao i ideja takođe dolazi spontano. Boja dolazi zajedno sa idejom onako kako je ja osećam i vidim. Ne određujem naknadno boju niti se bavim simbolikom boja, čini mi se da to može biti malo ograničavajuce. Ono što za mene predstavlja crvena boja ne mora predstavljati isto i za druge.

Koje materijale koristiš za izradu skulptura?


Radila sam u raznim materijalima jos od Akademije. Gips, kamen, metal, drvo, vuna, koža, pur-pena, silikon,...Sada me sve više privlače prirodni materijali ( papir, granje, smola,pesak, pepeo...)  jer u sebi sadrže jednu prirodnu crtu, proces  raspadanja sto veštačkim materijalima nije svojstveno. Ima neke lepote i u puštanju rada da ostari i propadne da se u svakom trenutku moze vratiti onome iz čega je nastao.


Na koji projekat/ proizvod/izlozbu si posebno ponosna?


Posebno sam ponosna na moju prvu samostalnu izložbu U Domu Omladine, odmah po zavrsetku Akademije likovnih umetnosti.Taj period mi je bio vrlo intenzivan i za relativno kratko vreme  otvorile su mi se različite teme koje bih mogla da istrazujem u buducnosti. Prva izložba posle studija označava i kraj jednog perioda mog života i razvoja na koj sam gledala kao na neku vrstu samoodredjivanja.


Šta podstiče tvoju kreativnost?


Moju kreativnost podstiču slobodni i nepodkupljivi ljudi sa moćnim unutrašnjim izvorima. Ljudi  koji se ne pokoravaju i ne predaju okolnostima. Podstiču me priroda i život koji su uvek bogatiji od svake mašte.