Eva Lipska: Četiri pesmeGLEDAMO FOTOGRAFIJE


Ko je tvoj deda i šta iz toga proizilazi?

Kakvog su porekla petak i subota?

Odakle je golub koji ti guče u uvu?

Zbog čega su ti snovi dalekosežni?

Sežu predaleko za naše vreme.


Gledamo fotografije Hitlera u pelenama.

Gledamo fotografije drugih beba

koje su potresale svet.POSLEDNJE REČI


Možda je bolje

što nismo stigli

jedno drugom da kažemo

te poslednje reči.


Poslednje reči

mogle bi nas zavesti.


Previše živo

da se drže teme.


Neoprezno

mogle bi da dodirnu

buduće vreme.


Prerano da sahrane

nešto u nama.


Mogle bi da nemaju

ništa da kažu.


Mogle bi da govore

preko svake mere.


Da nam kažu

previše sve.

Možda je bolje

što nismo stigli

jedno drugom da kažemo

te poslednje reči.

U poslednjim rečima

zatvoren je tetreb.DAN ŽIVIH


Na Dan živih

mrtvi dolaze na njihove grobove

pale neonske svetiljke

okopavaju hrizanteme antena

na krovovima višespratnih grobnica

s centralnim grejanjem.


Posle

silaze liftovima

na svoj svakodnevni posao:

u smrt.LJUBAV


Nikakvih objašnjenja.

Citata.

Fusnota.Odrednica.

Terevenki čutnjivih čokota.

Sve zavisi od toga

koliko ćemo dugo biti

zauvek.
*Sa poljskog prevela: Biserka RajčićEva Lipska rođena je 1945. u Krakovu. Završila je Likovnu akademiju, ali se opredelila za poeziju. Pored poezije piše prozu, drame, tekstove za krakovski kabare „Podrum kod ovnona“ i za rok grupe. Nije pripadala nijednoj književnoj grupi ni pravcu, iako je kritičari svrstavaju u Novi talas. Dobitnik je najprestižnijih poljskih i svetskih književnih nagrada. Poslednjih godina ozbiljan je kandidat za Nobelovu nagradu. Prevođena je na četrdesetak jezika. Čest je gost najpoznatijih festivala u svetu.

Debitovala je 1967. Neke od njenih pesničkih zbirki su: Stihovi (1967), Ovde se ne radi o smrti već o belom svilenom koncu (1982), Garderoba tame (1985), Stipendisti vremena(1994), Ja (2003), Negde drugde (2005), Njutnova pomorandža (2007), Draga gospođo Šubert (2012), Ljubav, draga gospođo Šubert (2013). Obajvila je i više izbora svoje poezije, koje je uglavnom sačinjavala sama. Nalazi se u svim antologijama savremene poljske poezije, u zemlji i inostranstvu. Kod nas su je prevodili Petar Vujičić, koji ju je uvrstio u svoju antologiju Savremena poljska poezija (1985), dok je Biserka Rajčić objavila sledeće zbirke njene poezije: Stipendisti vremena (1998), Ja (2004), Negde drugde(2006), Njutnova pomorandža (2008), Pažnja: stepenik (2009), Odjek (2011), Draga gospođo Šubert (2013).